Freiburg v Gladbach Gladbach win 3/4 Freiburg 5+ Corners

Freiburg v Gladbach
Gladbach win 3/4
Freiburg 5+ Corners 11/10
Neuhaus anytime 9/2
Bochum v St Pauli
20+ Booking Points Each Team 10/11
20+ Gladbach Booking Points and 20+ Sandhausen Booking Points 5/4 Skybet